MTO FORESTRY (PTY) LTD

TENDERS

± 10 000 m³ Klas S – D saaghout op pad gelewer versprei oor drie maande tydperk van

April 2017 – Junie 2017

Op

Witelsbos,Lottering en Longmore Plantasies.

Sluitings datum : 29 Maart 2017 om 12h00 nm

Vir verdere inligting en kwotasie dokumente kontak asb. Mnr.T.Kok op 042 2803606

thinus@mto.co.za

TENDERS FOR THE SALE OF PINE SAW LOGS

± 10 000 m³ Class S – D saw logs delivered on roadside spread over a three month period from

 April 2017 – June 2017

On

Witelsbos,Lottering and Longmore Plantations

Closing date: 29 March 2017 at 12h00 am

For further information and quotation documents contact Mr T.Kok on 042 2803606

thinus@mto.co.za